NHÀ MÁY TRÂM ANH

- Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi và khu công nghiệp.

- Thi công các công trình ngầm.

- Tư vấn đầu tư, lập và triển khai các dự án

- Mua bán máy móc, thiết bị công nghiệp, xây dựng và các sản phẩm cơ khí.

- Mua bán vật tư, vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, và xây dựng.

- Sản xuất , mua bán, cho thuê vật liệu xây dựngvà các cấu kiện bê tông.

- Thi công sử lý nền móng, san lấp mặt bằng và dịch vụ thu gom , bôc xúc vận chuyển đất đá.

- Dịch vụ vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa.