Vinaconex mở thầu lần 2 gói Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho đơn nguyên 3, 4

Vinaconex mở thầu lần 2 gói Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho đơn nguyên 3, 4

10:06 | 24/04/2013

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - bên mời thầu đã mở thầu lần 2 gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho đơn nguyên 3, 4 thuộc dự án Xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Mỹ Đình II, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội.

IMG

Đại diện bên mời thầu cho biết, có 5 nhà thầu tham gia mua hồ sơ mời thầu (HSMT) lần 2, song đến thời điểm đóng thầu (9h30 ngày 23/4/2013), chỉ có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Bốn nhà thầu này gồm: Công ty Cổ phần thang máy và xây dựng Tài Nguyên, Công ty TNHH tập đoàn thang máy thiết bị Thăng Long, Liên danh Công ty TNHH thang máy Sin Việt và Công ty Cổ phần Gama Việt Nam, Công ty TNHH thang máy MELCO Việt Nam. Giá dự thầu lần lượt của 4 nhà thầu trên là 11.980 triệu đồng, 14.968 triệu đồng, 15.259,8 triệu đồng và 11.172 triệu đồng.

IMG

Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho đơn nguyên 3, 4 thuộc dự án Xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Mỹ Đình II, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội sử dụng ngân sách nhà nước, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời điểm phát hành HSMT lần 2 từ 8h ngày 8/4/2013 đến 9h30 ngày 23/4/3013 và đóng thầu lần 2 lúc 9h30 ngày 23/4/3013.

Theo Biên bản mở thầu (lần 2), cả 4 nhà thầu đều có bảo lãnh dự thầu là 200 triệu đồng và hiệu lực của bảo lãnh dự thầu của 3 trong số 4 nhà thầu đều là 90 ngày. Riêng nhà thầu Công ty TNHH thang máy MELCO Việt Nam có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu là 89 ngày kể từ ngày 23/4/2013 (không nêu rõ thời điểm có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu) trong khi yêu cầu của HSMT là bảo lãnh dự thầu phải có hiệu lực 90 ngày và phải ghi rõ bảo lãnh dự thầu có hiệu lực từ 9h30 ngày 23/4/2013.

Bên cạnh đó, HSDT của Công ty TNHH thang máy MELCO Việt Nam nêu thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày (yêu cầu của HSMT là 90 ngày). Trong khi đó, thời gian thực hiện hợp đồng của Công ty Cổ phần thang máy và xây dựng Tài Nguyên là 80 ngày, 2 nhà thầu còn lại là 90 ngày.

Về lý do phải tiến hành mở thầu lần 2 gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho đơn nguyên 3, 4, đại diện bên mời thầu cho biết là do các nhà thầu tham gia mở thầu lần 1 gói thầu này đều không đáp ứng được yêu cầu của HSMT. 

Tin và ảnh: Tuấn Dũng