Lợi ích của việc phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng

Trong thời gian qua, thông qua đường dây nóng Báo Đấu thầu đã nhận được rất nhiều phản ánh từ các nhà thầu về việc không thể tiếp cận và mua được hồ sơ mời thầu (HSMT) của các gói thầu đấu thầu rộng rãi, mặc dù thông báo mời thầu (TBMT) của các gói thầu này đều được đăng tải công khai trên Báo Đấu thầu. Việc chủ đầu tư/bên mời thầu vô tình hoặc cố ý trì hoãn, cản trở và gây khó khăn trong quá trình bán HSMT hiện nay vẫn xảy ra, tạo ra tâm lý bức xúc và nghi ngờ về tính công khai và minh bạch trong công tác đấu thầu của các chủ đầu tư/bên mời thầu trong quy trình tổ chức đấu thầu theo quy định.

IMG

Ảnh: Tiên Giang

Để giảm thiểu tình trạng nêu trên, góp phần đảm bảo sự công khai và minh bạch thông tin về đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định của pháp luật về đấu thầu và Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng đã triển khai và đưa Hệ thống đấu thầu qua mạng tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống) vào vận hành thí điểm từ cuối năm 2009. Theo quy định tại Khoản 38, Điều 4 Luật Đấu thầu thì Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích quản lý thống nhất thông tin đấu thầu phục vụ cho các hoạt động đấu thầu. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về đấu thầu hoàn toàn có thể truy cập vào Hệ thống và tự tra cứu, thông tin đấu thầu được đăng tải trên Hệ thống là xuyên suốt, chi tiết từ khâu đăng tải kế hoạch đấu thầu đến khâu đăng tải TBMT cho đến việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Cũng theo quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BKH, các chủ đầu tư và bên mời thầu có thể đăng ký và tự đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống (kể cả các gói thầu không thực hiện đấu thầu qua mạng). Các thông tin sau khi được đăng tải trên Hệ thống sẽ được đăng tải thêm trên Báo Đấu thầu theo quy định được hướng dẫn tại văn bản số 8606/BKH-QLĐT ngày 01/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng tải thông tin trên Hệ thống đấu thầu qua mạng và Báo Đấu thầu.

Ngoài ra, Hệ thống còn cho phép BMT có thể phát hành hồ sơ yêu cầu, HSMT qua mạng ngay cả đối với các gói thầu không thực hiện đấu thầu qua mạng (chỉ thực hiện đăng tải TBMT, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống). Việc làm này có thể xử lý triệt để các vấn đề về cản trở, gây khó khăn cho nhà thầu tiếp cận HSMT mà Báo Đấu thầu thường xuyên đề cập.

Tấn Hùng