CHÚNG TÔI
CHÚNG TÔI CHÚNG TÔI CHÚNG TÔI CHÚNG TÔI
  • CHÚNG TÔI
  • CHÚNG TÔI
  • CHÚNG TÔI
  • CHÚNG TÔI
  • CHÚNG TÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỖ LAO tiền thân là xí nghiệp xây dựng Mỗ Lao được thành lập từ năm 1984 với mục tiêu là sử dụng, hỗ trợ lực lượng thương binh bộ đội phục viên trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

Năm 2006 xí nghiệp xây dựng Mỗ Lao được chuyển đổi lên mô hình Công ty cổ phần và hoạt động theo luật doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỖ LAO  luôn luôn thực hiện mục tiêu tích cực đổi mới công nghệ, đầu tư cả về chiều sâu và chiều rộng từ trang thiết bị máy móc thi công, quản lý. Không ngừng nâng cao bồi dưỡng trình độ KHKT và nghiệp vụ chuyên môn trong quản lý và thi công cho đội ngũ CB-CNV, xắp xếp lại lực lượng, tổ chức lại sản xuất để phù hợp và thích ứng với yêu cầu của thị trường, nhằm đạt hiệu quả Kinh tế-Xã hội cao nhất. 

GIỚI THIỆU CHUNG

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Một số công trình

Một số công trình tiêu biểu:

Chợ phố viện 103; Chợ Mỗ lao; Nhà máy nước khoáng Ba La; Xây

CHÚNG TÔI

Vài nét về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỖ LAO tiền thân là xí nghiệp xây dựng Mỗ Lao được

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 2

Các công trình tiêu biểu (tiếp)

Một số công trình tiêu biểu (tiế theo):

Cải tạo sửa chữa trụ sở văn phòng Toyota Hoàn Kiếm; Xây

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

CÔNG TYCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỖ LAO MOLAO CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỖ LAO

GIỚI THIỆU DOANH